Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

 

Κοινός στόχος: η ανάπτυξη της δική σου σταδιοδρομίας!

Βασικό πεδίο προτεραιότητας για το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2 αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων, εργαζομένων και τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
 

 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

LOGIN
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Είσοδος μαθητών & γονέων

Υπενθύμιση κωδικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE