Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής η οποία έπεται και ολοκληρώνεται με σύμβαση παροχής εκπαιδευτικού προγράμματος, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας είτε τηλεφωνικώς είτε ηλεκτρονικώς (e-mail). Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Σύγχρονου Φροντιστηριακού Ομίλου Βαφειαδάκη για το σκοπό αυτό. Ο Σύγχρονος Φροντιστηριακός Όμιλος Βαφειαδάκη τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους κοινοτικούς, εθνικούς νόμους και κανόνες τήρησης προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Κωδικός: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Ημ/νια Έναρξης: 03/05/2018

ΕΙΣΤΕ ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Βασικά Στοιχεία

Στοιχεία Εισόδου

Επιθυμώ την τηλεφωνική ή ταχυδρομική ή με sms ή με e-mail ενημέρωση μου για εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές επαφές από το Σύγχρονο Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη. Ενημερώθηκα επίσης ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να ανακαλέσω την παρούσα δήλωση συναίνεσης είτε ηλεκτρονικά στο info@vafeiadakis.gr είτε τηλεφωνικώς στο 210 53 14014