Τα εκπαιδευτήρια μας στην προσπάθεια τους να διασφαλίσουν την ποιότητα στις υπηρεσίες τους επιτυγχάνουν την αξιολόγηση των μαθητών μέσω διαγωνισμάτων αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία . Ακολουθούν οδηγίες διεξαγωγής προς τους μαθητές μας.

Θα συνδέεσαι στην ψηφιακή αίθουσα 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα του διαγωνίσματος, θα παραλαμβάνεις το διαγώνισμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μας και θα γράφεις τις απαντήσεις με εξ αποστάσεως επιτήρηση, μέσω της κάμεράς σου ή του κινητού σου!

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας πως η ώρα έναρξης και λήξης του διαγωνίσματος θα τηρούνται αυστηρά γι' αυτό φροντίστε να μην ξεπεράσετε τις 3 ώρες.

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία επισυνάπτετε στο e-mail του καθηγητή το διαγώνισμα ψηφιοποιημένο.

Για να ψηφιοποιήσετε το διαγώνισμα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο δωρεάν πρόγραμμα σάρωσης που διατίθεται στο store του κινητού σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα CamScanner.

Σημαντική διευκρίνιση: Τα διαγωνίσματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς μέσω αυτών αποτιμάται η προσπάθεια που καταβάλλετε σε όλο το εκπαιδευτικό έτος ενώ ταυτόχρονα δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή σας να διαπιστώσει το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων. Γι' αυτό το λόγο φροντίστε να διασφαλίσετε την ποιότητα τους.

  • Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον πραγματικής τάξης.
  • Κρατήστε κοντά σας μόνο την απαραίτητη γραφική ύλη ( μπλε στυλό, γόμα, μολύβι, κόλλα αναφοράς ή κόλλα τετραδίου Α4)
  • Απομακρύνετε οθόνες που αποσπούν την προσοχή σας.
  • Ενημερώστε το οικογενειακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος ώστε να μη σας διακόπτει.
  • Καθίστε σε ήσυχο μέρος.