ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1. Η/Υ (Σταθερός ή Laptop). - Ενδείκνυται η χρήση σταθερού ή φορητού υπολογιστή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ομίλου μας υποστηρίζει και κινητές συσκευές (iPad - tablet - κινητά τηλέφωνα).
  2. Internet. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα.
  3. Κάμερα ( web camera), Μικρόφωνο και ακουστικά (προαιρετικά).
  4. Ψηφιακή γραφίδα (Προαιρετικά).


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λογισμικά - Software

  1. Επικοινωνία : Απαιτείται η λήψη του προγράμματος https://zoom.us/ για τη διεξαγωγή των ψηφιακών μαθημάτων καθώς και η δημιουργία του προσωπικού σας e-mail λογαριασμού για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους καθηγητές.
  2. Πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf - Ενδείκνυται η λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος Adobe Acrobat Reader.
  3. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε γραφίδα απαιτείται η χρήση ενός πίνακα (Whiteboard) . Εύχρηστο και δωρεάν πρόγραμμα είναι το Μicrosoft Whiteboard.
  4. Πρόγραμμα που περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου : Ενδείκνυται η χρήση του open office ( δωρεάν εγκατάσταση ) ώστε να γράφετε τις απαντήσεις των ασκήσεων σας.
  5.  Μετατροπή αρχείων σε pdf : Λήψη του προγράμματος cam - scanner από το κινητό σας για να μετατρέπετε τα αρχεία του τετραδίου σε pdf και να τα αποστέλλετε με εύκολο τρόπο στον καθηγητή σας.