ΠΤΥΧΙΑ


α. Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας OCNLR ESOL INTERNATIONAL

 

Γενικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων

 • Φιλικό προς τον υποψήφιο.
 • Βάση το 50% σε όλα τα επίπεδα.
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα.
 • Σύγχρονη θεματολογία.
 • Ερωτήσεις με απαντήσεις κλειστού τύπου (multiple choice).
 • Εκθέσεις: Μία υποχρεωτική και μια με θέμα που επιλέγεται από τα τέσσερα προτεινόμενα, αναλόγως επιπέδου.
 • Προφορικά: Ένας εξεταστής ανά υποψήφιο με τη διάρκεια της εξέτασης να μην ξεπερνά τα 8 λεπτά.
 • Εξετάζονται και τα 4 skills με την τελική βαθμολογία να προκύπτει μετά από πλήρη συμψηφισμό των επιμέρους scores.
 • Δωρεάν επανεξέταση.

 


β. Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας VTCT ESOL INTERNATIONAL

 

Γιατί να επιλέξεις VTCT ESOL INTERNATIONAL;

 • Βάση το 50%.
 • Εξετάσεις 9 φορές μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά.
 • Ίδια μορφή εξέτασης σε όλα τα επίπεδα.
 • Μόνο ερωτήσεις Multiple Choice.
 • 2 εκθέσεις με κατευθύνσεις έτσι ώστε ο υποψήφιος να έχει μια καλύτερη εικόνα του τί πρέπει να συμπεριλάβει στο γραπτό του.
 • Προφορικά σχετικά μικρής διάρκειας.
 • Εξετάζονται και οι 4 δεξιότητες (Listening, Reading, Writing & Speaking) με τον τελικό βαθμό να προκύπτει από τον πλήρη συμψηφισμό όλων των ενοτήτων της εξέτασης.
 • Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε περίπου τέσσερις (4) εβδομάδες από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 • Επανεξέταση δωρεάν.

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE