graptos-diagonismos-asep

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ /2022, που αφορά διοικητικές θέσεις ,το Σάββατο 4 Μαρτίου του 2023. Σύμφωνα και με την παρακάτω ανακοίνωση τη Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (Κ.Ε.Δ), αναμένουμε την επίσημη ανάρτηση των θεμάτων καθώς και των απαντήσεών τους :
 

Η προετοιμασία των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ για τον γραπτό διαγωνισμό στέφθηκε με επιτυχία. Χάρις στην καίρια συμβολή τόσο των εξαιρετικών διδασκόντων μας όσο και του κατάλληλα προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, στις ανάγκες των εξετάσεων και των προδιαγραφών του ΑΣΕΠ, εξασφαλίσαμε την άρτια καθοδήγηση των καταρτιζόμενών μας ως οφείλαμε.
 
Ευχαριστούμε θερμά τους υποψηφίους που μας εμπιστεύθηκαν για την προετοιμασία τους και ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους καλά αποτελέσματα!!
 
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων , σας ενημερώνουμε ότι οι επιτυχόντες του πρώτου κύκλου δύναται να συμμετάσχουν, στον δεύτερο κύκλο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του δημοσίου. Στον δεύτερο κύκλο, οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από δήμους, υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμούς, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ, κλπ. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις ανακοινώσεις και τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ:
 
 
Ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς στο δημόσιο θα γίνεται ανά δύο χρόνια και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2023 κατά το πρότυπο των πανελληνίων.
 
Σύμφωνα με πρόσφατη τροπολογία, μέσω του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα δημιουργηθεί μια μεγάλη «δεξαμενή» υποψηφίων για διορισμό που θα αφορά όλες τις προσλήψεις για όλες τις προκηρύξεις αλλά σε πρώτη φάση μόνο τις κατηγορίες Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες του Δημοσίου (πλην εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών) για τα επόμενα δύο χρόνια. 

Οι ήδη διορισμένοι στο Δημόσιο δεν έχουν δικαίωμα νέου διορισμού πριν περάσει η 5ετία και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Υπάρχει, όμως, εξαίρεση για όσους διεκδικούν θέση «ανώτερη» από αυτήν που κατέχουν. Έτσι, το κώλυμα της 5ετίας δεν ισχύει για τους υποψήφιους που είναι ήδη διορισμένοι στο Δημόσιο ως ΔΕ αλλά διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι «αναπληρωτές εκπαιδευτικοί» μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στο διαγωνισμό για να διεκδικήσουν διοικητικές θέσεις στο Δημόσιο!

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: 
 
Α. στο πρώτο στάδιο, θα γίνει η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του ΑΣΕΠ
Β. στο δεύτερο στάδιο, θα γίνει η προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων στο Δημόσιο και θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο οι «επιτυχόντες» του διαγωνισμού.
 
Στο γραπτό διαγωνισμό δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
 
Ενδιαφέρομαι

ΔΟΜΗ & ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει:
 
 • εξέταση γνώσεων και
 • δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.
Ο τρόπος εξέτασης θα γίνεται με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions)
 
 

Ύλη

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός δεν θα περιλαμβάνει εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου παρά μόνον ειδικών γνώσεων που περιλαμβάνονται στην ύλη που περιγράφεται στην τελευταία Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
 
Α. Η ύλη που ανακοινώθηκε για το στάδιο της εξέτασης γνώσεων περιλαμβάνει δέκα (10) γνωστικές ενότητες:
 
 1. Ισχύον Σύνταγμα
 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα
 3. Οργάνωση της Διοίκησης
 4. Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Δημόσια Πολιτική
 6. Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης
 7. Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 8. Μακροοικονομικά
 9. Δημοσιονομικά
 10. Οικονομική Ανάπτυξη
 
Οι ενότητες αυτές ομαδοποιούνται σε τρεις (3) ξεχωριστές ενότητες που αντιστοιχούν σε τρία (3) διαφορετικά τμήματα προετοιμασίας των υποψηφίων για το διαγωνισμό:
 
 • Οργάνωση και λειτουργία του Κράτους και της Ε.Ε.  (πολιτικοί θεσμοί, βασικό συνταγματικό - ευρωπαϊκό δίκαιο)
 • Οργάνωσης και λειτουργία της διοίκησης (γενικό διοικητικό δίκαιο, δημοσιοϋπαλληλικό, δεοντολογία, ψηφιακή διακυβέρνηση, δημόσιες πολιτικές)
 • Στοιχεία οικονομίας (γενικές γνώσεις οικονομικής επιστήμης)
 
Β. Η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας αξιολογεί δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, καθώς και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας. Οι ικανότητες του υποψηφίου θα ελέγχονται σε 3 διαφορετικά επίπεδα:

 • Γλωσσικό Συλλογισμό
 • Αριθμητικό Συλλογισμό
 • Αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εργασία
 
Ενδιαφέρομαι

Τρόπος Βαθμολόγησης

 
Ι. Σε εξέταση με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα  γραπτά βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης, και από έναν αναβαθμολογητή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 60. 
 
ΙΙ. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

 • ορίζεται σε κλίμακα 1-100   
 • η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 55 μονάδες

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι:
 • 50% για την εξέταση Γνώσεων 
 • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας

 Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

 

Προσαυξήσεις βαθμολογίας

Η βαθμολογία για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται όπως παρακάτω:
 
Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
 
α. Κατά 5 μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη
β. Κατά 2 μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου  που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά 1 μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.
 
Οι προσαυξήσεις των παραπάνω υπολογίζονται αθροιστικά για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων που αναφέρονται ως αποδεκτοί στην προκήρυξη ή και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.
 
Ξένες γλώσσες
 
Κατά 1 μονάδα για την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας.    Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. 
 
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.
 

Εμπειρία

Κατά 1 μονάδα λόγω εμπειρίας ενός  τουλάχιστον έτους.

Κατά 2 μονάδες λόγω εμπειρίας δύο τουλάχιστον ετών.

Κατά 3 μονάδες λόγω εμπειρίας τριών  τουλάχιστον ετών.

Κατά 4 μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων τουλάχιστον ετών.

Κατά 5 μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε τουλάχιστον ετών.
 
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Για την απόδειξη του χρόνου της εμπειρίας ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 

Εντοπιότητα

Κατά 20 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:
 
 • Μικρών νησιωτικών Δήμων, Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.
 • Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 • Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
 
Κατά 10 μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:
 
 • Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
 • Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
 • Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως 25.000 κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν την κατοικία τους, ενώ δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί τουλάχιστον μια δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις συγκεκριμένες  περιοχές. 
 
Η μόνιμη κατοικία πρέπει να αποδεικνύεται.
 

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

Ποσοστό 16% των θέσεων όλων των κατηγοριών καλύπτεται από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων και ποσοστό 12% από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών
 
Ενδιαφέρομαι
 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος τρόπος υποβολής. Δικαιολογητικά που έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο (μητρώο) υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π., αλλά δεν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση συμμετοχής, δε λαμβάνονται υπόψη.
 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για την ίδια προκήρυξη και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών, όταν προβλέπεται ρητώς από διάταξη και ορίζεται στην προκήρυξη. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και Περιφερειακή Ενότητα ή άλλη ειδικότερη περιοχή σύμφωνα με την προκήρυξη, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.
 
Ενδιαφέρομαι