Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ομίλου μας έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε το μάθημα από το σπίτι σας με τον πιο γρήγορο και ασφαλή τρόπο!

  1. Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου και τοποθετείτε τους προσωπικούς κωδικούς που αποκτήσατε κατά την εγγραφή σας .
  2. Παρακολουθείτε ζωντανά το μάθημα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχετε λάβει .
  3. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τον καθηγητή σας και τον ηλεκτρονικό πίνακα του χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε σημειώσεις αφού τα ψηφιακά αρχεία θα αποσταλούν με το πέρας του μαθήματος στο προσωπικό σας e - mail.
  4. Σε περίπτωση απουσίας σας από το ψηφιακό μάθημα έχετε τη δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης, να το παρακολουθήσετε ασύγχρονα αφού θα υπάρχει ανεβασμένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του φροντιστηρίου.