Ανθρώπινο Δυναμικό

 
Η διεύθυνση του ομίλου μας πλαισιώνεται από ένα πλούσιο και έμπειρο επιτελείο μόνιμων συνεργατών, καταξιωμένων με μεταπτυχιακές σπουδές, ειδικά εκπαιδευμένων κατά μάθημα.
Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με κριτήριο αφενός μεν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, αφετέρου δε την ικανότητα παιδαγωγικής προσέγγισης και αγάπης τους προς τους νέους. 
Το διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηριακού οργανισμού ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση, πολύχρονη διδακτική εμπειρία, γνώση των νέων τεχνολογιών και εργάζεται αδιάλειπτα σε συνεργασία πάντα με τους υπεύθυνους τμημάτων, κατευθύνσεων καθώς και της διεύθυνσης προκειμένου να καταστεί αρωγός στον δύσκολο αγώνα των μαθητών.

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE