Προγράμματα Σπουδών

 
Ειδικά προγράμματα για την απόκτηση όλων των πτυχίων ECDL όπου παρέχουμε:
 • Απόλυτα ευέλικτα προγράμματα παρακολούθησης
 • Δεδομένη επιτυχία στις εξετάσεις
 • Τα ανταγωνιστικότερα δίδακτρα της αγοράς
 

Βασικό επίπεδο-ECDL CORE

Το ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. Πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.
 
Για να αποκτήσει κάποιος το ΕCDL Core πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και τα 6 τεστ που αντιστοιχούν στις εξής ενότητες:
 • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Πληροφορίες & Επικοινωνίες
 
 

Προχωρημένο επίπεδο

ECDL Expert

Το ECDL Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους:
 • Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους.
 • Κατέχουν ήδη την πιστοποίηση βασικού επιπέδου (ECDL PROGRESS/CORE) και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
 • Έχουν επιτύχει σε μία ή περισσότερες ενότητες του ECDL ADVANCED και θέλουν να ξεχωρίσουν με την πιο ολοκληρωμένη πιστοποίηση υψηλής δεξιότητας.
 • Είναι εκπαιδευτές πληροφορικής ,ιδιαίτερα σε όλους όσους εκπαιδεύουν κατά ECDL.
 
 

ECDL PROGRESS

Το πρόγραμμα ECDL Progress αποτελείται από 3 ενότητες που καλύπτουν τις σημαντικότερες εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Είναι το πλέον αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής:
 • Eπεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Διαχείριση Πληροφορίων και Επικοινωνίες
 
 

ECDL ADVANCED

Το ECDL ADVANCED πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 4 ενότητες:
 • ADVANCED Επεξεργασία Κειμένου
 • ADVANCED Υπολογιστικά Φύλλα
 • ADVANCED Βάσεις Δεδομένων
 • ADVANCED Παρουσιάσεις

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE
TOOLS
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι