Το πρόγραμμα αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης

μέσω εξετάσεων που θα διενεργήσουν φορείς πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 

Θεματικές Ενότητες:

 • Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media,
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής,
 • Παρουσιάσεις- Powerpoint
 • Βάσεις Δεδομένων – Access

 

Παροχές:

 • Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης : 120 ώρες
online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE