ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της θεωρητικής κατάρτισης

μέσω εξετάσεων που θα διενεργήσουν φορείς πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.
 

Θεματικές Ενότητες:

 • Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)
 • Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media,
 • Υπολογιστικά Φύλλα - Excel
 • Eπεξεργασία Εγγράφου - Word
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής,
 • Παρουσιάσεις- Powerpoint
 • Βάσεις Δεδομένων – Access

 

Παροχές:

 • Σύνολο θεωρητικής κατάρτισης : 120 ώρες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE