13/07/2018ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΟΜΕΑΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ–ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8.6616/06-06-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο τηςπράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σεθύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης τωνσυμμετεχόντων (Β Κύκλος)»


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή ΠρογραμμάτωνΚατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στηνΚοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων καιδεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στοΠρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας  (Β’ ΦΑΣΗ), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σεθέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματακατάρτισης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεωνη οποία θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίοπεριλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γιατρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» Πιστοποίηση των γνώσεωνκαι δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματοςκατάρτισης. Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντωνκαι των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης καιπιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγοράεργασίας. Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (trainingvoucher). Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 34 Δήμωνπου συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνοαπασχόλησης του ωφελούμενου. 

Αντικείμενοτων προγραμμάτων κατάρτισης

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 10 ώρες Βασικές αρχές εργατικού δικαίου Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.

10 ώρες

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα

20ώρες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I

1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word 2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel 3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

90 ώρες