Κοινός στόχος: η ανάπτυξη της δική σου σταδιοδρομίας!

Βασικό πεδίο προτεραιότητας για το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2 αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής οι οποίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ανέργων, εργαζομένων και τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
 

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE