Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχεδιάζοντας σήμερα, το αύριο.....

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχεται από  το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη Κ. Δ.Β.Μ. 2, απευθύνεται σε  νέους/ νέες μαθητές/τριες ηλικίας 15 ετών και πάνω που θέλουν να επιλέξουν επαγγελματική κατεύθυνση.
 
Βασικός σκοπός του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να σταθμίσει τις πραγματικές συνθήκες, τα εμπόδια και τις δυσκολίες, να συνεκτιμήσει τις επιθυμίες του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και τις εξελίξεις της εποχής προκειμένου να ξεκαθαρίσει τους στόχους του, να διευρύνει τις επιλογές του και να αυξήσει τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον.
 
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
 • Διάρκεια Ομάδων Ε.Π.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 18 ώρες ομαδικών συναντήσεων, κατανεμημένες σε 2 εβδομάδες. 
 • Μετά τη λήξη των συναντήσεων αυτών, για κάθε μαθητή που συμμετείχε στο πρόγραμμα προγραμματίζεται μία ατομική συνάντηση με την Υπεύθυνη του προγράμματος και εκδίδεται ατομικό profile επαγγελματικών ενδιαφερόντων του μαθητή.
 • Μεθοδολογία  – Εργαλεία
 • Ομαδική ή Συμβουλευτική
 • Ατομική  Συμβουλευτική
 • Βιωματικός τρόπος  Εργασίας
 • Ερωτηματολόγια  Προσωπικότητας
 • Ερωτηματολόγια  Επαγγελματικών  Ενδιαφερόντων
 • ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
 • Ανάλυση ικανοτήτων δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και αξιών.
 • Η σύνθεση του επαγγελματικού  προφίλ 
 • Η εναλλακτική επαγγελματική  πληροφόρηση.
 • Η λήψη απόφασης για επαγγελματικές επιλογές
 
Πληροφορίες
 • Αριθμός συμμετεχόντων: 8-12
 • Κόστος:
 • Ημερομηνία έναρξης:
 • Βιογραφικό εκπαιδευτή:
 • Αίτηση συμμετοχής on line

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE