Προετοιμάσου για την επιτυχία!

Η υπηρεσίες του JOBCLUB  παρέχονται από  το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2
Το jobclub είναι μια ομάδα ατόμων που αναζητούν εργασία. Απευθύνεται σε όλους τους ανέργους που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας, έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο και τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας.
 
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
  • Διάρκεια Ομάδων Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας: Η διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας σε μια ομάδα 8-12 ανέργων κυμαίνεται στις 18 ώρες
  • Μεθοδολογία - Εργαλεία : Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων και οργανωμένων διαδικασιών αναζήτησης θέσεων εργασίας, όπου ο/η άνεργος/η ακολουθεί ένα έντονα δομημένο πρόγραμμα « πλήρους απασχόλησης ».
 
Ενδεικτικές Υπηρεσίες
  • Δημιουργία βιογραφικού σημειώματος
  • Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής
  • Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής με εργοδότη
  • Δημιουργία δικτύου επαφών
 
Πληροφορίες
  • Ημερομηνία έναρξης: ......
  • Κόστος:
  • Βιογραφικό εκπαιδευτή:
  • Αίτηση συμμετοχής on line
 
online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE