09/03/2015Νέο voucher Τουρισμού

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ σας ενημερώνουν για τη νέα Δράση που αναμένεται να προκηρυχθεί και στην οποία θα συμμετέχουμε :

Νέο Voucher Τουρισμού

Δήλωσε το ενδιαφέρον σου σήμερα διεκδικώντας :
  • Εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.550€ για τη συνολική συμμετοχή σου στο πρόγραμμα
  • Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία 5 μηνών στις μεγαλύτερες ιδιωτικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα
  • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών (οριζόντιες δεξιότητες και εξειδικευμένες τουριστικές ειδικότητες , σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης)
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Θέσεις εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  • Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ 
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE