Προγράμματα Κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων»
Ο Σύγχρονος Εκπαιδευτικός Φροντιστηριακός Όμιλος Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2 με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ....., υλοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», για τη λήψη πιστοποιητικού από τον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/2007 καθώς και στη Νέα Υγειονομική Διάταξη Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 – ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012 η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική.
Το πρόγραμμα αυτό αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και περιλαμβάνει:
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων, Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών, 
 • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους, 
 • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών,
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων, 
 • Το εργασιακό περιβάλλον, 
 • Πρακτικές καθαρισμού, 
 • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.
Στο τέλος κάθε Προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. 
 
Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις του ΕΦΕΤ
 
 
Πληροφορίες
 • Κόστος συμμετοχής .......
 • Αριθμός διδακτικών ωρών 10
 • Ημερομηνία έναρξης .......
 • φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Αίτηση συμμετοχής 
 • Βιογραφικό εκπαιδευτή

 

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE