ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
σε ανέργους ή μη για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
 
Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν.
Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μια διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο.
online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE