Το νέο πρόγραμμα " Επιταγή εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher", διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Μέσω στοχευμένων δράσεων κατάρτισης οι νέοι θα αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εισόδου και παραμονής στην αγορά εργασίας για 12.000 ανέργους νέους και νέες από 18 έως 24 ετών ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. 
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για Νέους Ηλικίας από 18 έως 24 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher",  περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 
Ωφελούμενοι:
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ από 18 έως 24 ετών
  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 18 έως 24 ετών
 
Ππαροχές:
  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 720 € & 480 € για τις δύο κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης 1.930 € & 1.520 € για τις δύο κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα
  • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Δήλωσε συμμετοχή σήμερα για το voucher 25 έως 29

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE