Το νέο πρόγραμμα " Επιταγή εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher", διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Μέσω στοχευμένων δράσεων κατάρτισης οι νέοι θα αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εισόδου και παραμονής στην αγορά εργασίας για 12.000 ανέργους νέους και νέες από 18 έως 24 ετών ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου. 
Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου για Νέους Ηλικίας από 25 έως 29 Ετών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις για Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας - Voucher",  περιλαμβάνει:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών  
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών (450 ώρες)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης
 
Ωφελούμενοι 
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ από 25 έως 29 ετών
  • Άνεργοι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 25 έως 29 ετών
 
Παροχές
  • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης αξίας 480 € 
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης 2.070 € & 1.800 € για τις δύο κατηγορίες ωφελουμένων αντίστοιχα
  • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Δήλωσε συμμετοχή σήμερα για το voucher 25 έως 29

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE