Το νέο πρόγραμμα "Επιταγή Κατάρτισης Ανέργων σε Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με Υποχρεωτική Εγγυημένη Απασχόληση - Voucher", διασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης και επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας. Μέσω στοχευμένων δράσεων κατάρτισης οι άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετώνθα αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και θα έχουν την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουν άμεσα κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.
Περιλαμβάνει:
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών 
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις για 500 ώρες
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης 

Αντικείμενα Κατάρτισης

 • βιομηχανία και αγροτικός τομέας
 • ενέργεια
 • τρόφιμα- ποτά
 • περιβάλλον - διαχείριση στερεών και υγρών απόβλητων
 • τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • τουρισμός
 • έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα
 • logistics
 • εμπόριο
 
Παροχές:
 • Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης αξίας 2.600€
 • Ιατροφαρμακευτική και επιπλέον ασφαλιστικής κάλυψης, έναντι κινδύνου, ατυχήματος καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 
 
Κατάσταση Προγράμματος: Αναμένονται τα αποτελέσματα
 

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE