Επιχειρηματίες: Επενδύστε ανταποδοτικά στους εργαζόμενους σας!

Απευθυνθείτε στον Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Φροντιστηριακό Όμιλο Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2, που παρακολουθεί τις αλλαγές & ανταποκρίνεται στις προκλήσεις.
Ο Σύγχρονος Εκπαιδευτικός Φροντιστηριακός Όμιλος Βαφειαδάκη Κ.Δ.Β.Μ. 2,σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις επαγγελματικές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Τα προγράμματα καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων και αντικειμένων εργασίας
 
Επιδοτούμενα Προγράμματα
Αυτό-Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE