Πραγματοποιούνται τακτικά και κατόπιν συνεννόησης ενημερώσεις των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών. Μετά από προκαθορισμένο ραντεβού μπαίνουν στην πλατφόρμα μας «ζωντανά» όλοι οι διδάσκοντες του μαθητή και οι κηδεμόνες του, και γίνεται αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδό του.
 
Επίσης μέσα από την πλατφόρμα μας οι γονείς έχουν πρόσβαση (με ειδικούς προσωποποιημένους κωδικούς) στην καρτέλα του παιδιού όπου μπορεί να ενημερώνεται για όλα (απουσίες, βαθμολογίες, μηνιαία γραπτά σχόλια προόδου από τους διδάσκοντες, extra μαθήματα κλπ)!