Οι καλύτεροι και με πιστοποίηση!
 
Ο Οργανισμός μας με την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας στοχεύει:
1. στην απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών – Γονέων,
2. στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει,
3. στη συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας, μέσα από την παρακολούθηση και την μέτρηση της απόδοσης των Εκπαιδευτικών Διεργασιών.
 
Έτσι επενδύει:
1. στο ανθρώπινο δυναμικό του,
2. στον εξοπλισμό που απαιτείται,
3. στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ό,τι αφορά νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Πεδίων.
 
Όλα τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ έχουν πιστοποίηση με τα συστήματα Ποιότητας ISO 9001, ISO 27001 και ISO 37001
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ISO 37001:2016

 

Στον Οργανισμό ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ όλα ξεκινούν από τις Αξίες μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από το να είμαστε ανοικτοί, δίκαιοι και έντιμοι. Για τον λόγο αυτό έχουμε συγκροτήσει την ΔΟΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ώστε να προληφθούν αλλά και να καταπολεμηθούν τυχόν περιστατικά δωροδοκίας. Εάν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας κάποιο ύποπτο περιστατικό προσπάθειας δωροδοκίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη της δομής συμμόρφωσης κα. Χριστίνα Γκαϊνά στο gaina.gramvafeiadakis@gmail.com

 

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE