Συστήματα Ποιότητας

 
Το 1ο Φροντιστήριο με Πιστοποίηση από την TUV AUSTRIA HELLAS.
Οι καλύτεροι και με πιστοποίηση!
 
Ο Οργανισμός μας με την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας στοχεύει:
1. στην απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών – Γονέων,
2. στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει,
3. στη συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας, μέσα από την παρακολούθηση και την μέτρηση της απόδοσης των Εκπαιδευτικών Διεργασιών.
 
Έτσι επενδύει:
1.  στο ανθρώπινο δυναμικό του,
2. στον εξοπλισμό που απαιτείται,
3. στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ό,τι αφορά νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών Πεδίων.
 
Όλα τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ έχουν πιστοποίηση με τα συστήματα Ποιότητας ISO 9001 και ISO 27001
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE