Εκδόσεις

 
Τα Φροντιστήρια Βαφειαδάκης ήταν ένας από τους πρώτους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που προχώρησαν στην συγγραφή και την έκδοση ειδικών βιβλίων για κάθε μάθημα ,τα οποία αποτέλεσαν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των μαθητών και των καθηγητών.
Σήμερα λοιπόν, αυτά τα βιβλία είναι ακόμα πιο εξελιγμένα, πιο ενημερωμένα και τα παρέχουμε με πλήρη ευθύνη συνείδηση στους μαθητές μας.