Προγράμματα Σπουδών

 
Στα Φροντιστήρια Βαφειαδάκης λειτουργούν...
  • Τμήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου-Λυκείου
  • Θερινά εντατικά τμήματα για την Α' Λυκείου, Β' Λυκείου, Γ' Λυκείου
  • Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων
  • Τμήματα για ΕΠΑΛ
  • Τμήματα αποφοίτων με ενισχυμένο πρόγραμμα
  • Τμήματα για εξετάσεις σε πειραματικά σχολεία
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ...

σε μαθητές γυμνασίου...
για την εμπέδωση των βασικών εννοιών στην ύλη της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας,
ώστε να αντιμετωπίσουν τα παιδιά την πρόκληση του νέου λυκείου. Παράλληλα δημιουργούμε τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
 
σε μαθητές λυκείου...
για την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την είσοδό τους στη σχολή της 1ης προτίμησής τους.
Για την επιτυχία απαιτείται συστηματική προετοιμασία από Α' προς Β' Λυκείου καθώς και από Β' προς Γ' Λυκείου.
Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνουμε και η διαδραστική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
 
σε απόφοιτους.....
για την χωρίς άγχος προετοιμασία τους και στη μετέπειτα εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο της επιθυμίας τους. Λειτουργούν ειδικά οργανωμένα τμήματα αποφοίτων, με ενισχυμένο πρόγραμμα και  σε ειδικές τιμές για την απόλυτη υποστήριξή τους στις εξετάσεις.
 
σε μαθητές ΕΠΑΛ....
για την ολοκληρωτική κάλυψη των κενών των προηγούμενων τάξεων. Διδάσκονται Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά καθώς και όλες οι ειδικότητες.
 
online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE