ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

 
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας να επισκεφτείτε τη νέα μας ιστοσελίδα και να σας απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα.
Ευχόμαστε ειλικρινά η περιήγηση να είναι χρήσιμη και δημιουργική. Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας σε κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους μαθητές και τους γονείς τους είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες για εμάς.
Θέματα όπως:
  1. H σωστή εκπαιδευτική διαδικασία και ο έλεγχος αυτής σε όλες τις σχολικές βαθμίδες
  2. O υπεύθυνος επαγγελματικός προσανατολισμός
  3. Η έγκαιρη ενημέρωση σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τις πανελλήνιες εξετάσεις
  4. H άμεση γνωστοποίηση εκπαιδευτικών παραμέτρων, που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές και
  5. H δυναμική εκπαίδευση των μαθητών μας μέσα από την πλατφόρμα e-learning που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας,
θα τυγχάνουν καθημερινής παρακολούθησης και ενημέρωσης.

 

online info
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ON LINE